Darko Malež  - predsednik
Matjaž Perše - podpredsednik
Peter Hribar - tajnik
Matej Lah - tehnični vodja
Janko Štritof - gopodar društva
Brane Vrankar - PR
Aleš Gerčar
Bogdan Hribar
Dušan Šuštar
Iztok Zupan
Jože Zabavnik
Igor Brozovič
Franček Bartolj
Zdravc Balantič