Člani Športnega društva SAPPA iz Kamnika bomo letos že devetič organizirali in izvedli lastni humanitarni izobraževalno-terapevtski projekt JADRANJE ZA JUTRI, ki je namenjen otrokom z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (otrokom s posebnimi potrebami). Osnovni namen projekta je izboljšati in krepiti njihov odnos do življenja ter inovativno in učinkovito povečati komunikacijo in pripadnost skupini.

 

Projekt, ki ga bo tudi letos gostila Marina VERUDA pri Puli bo potekal v dveh delih:

 

1. del od sobote, 26.05.2018 do torka, 29.05.2018 

2. del od srede, 30.05.2018 do sobote, 02.06.2018

 

 

Svojo udeležbo na projektu Jadranje za jutri 2018 so potrdile naslednje vzgojno-izobraževalne ustanove:

 

- Vzgojni zavod Kranj, Kranj

- OŠ 27. Julij, Kamnik

- Center IRIS - center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Ljubljana

- OŠ Jela Janežiča, Škofja loka

- OŠ Preska, POŠ Topol, Medvode

- OŠ Helena Puhar, Kranj

- Zavod za gluhe in naglušne, Ljubljana

 

 

Večinoma so otroci z motnjami v telesnem in duševnem razvoju dojemani kot usmiljenja vredni člani družbe. Dokler bo ta terminologija prevladujoča, bodo ti otroci še naprej živeli v nekakšni izolaciji: Pogosto obiskujejo ločene šole, njihove zmožnosti so omejene zaradi pomanjkanja dostopnosti in socialne nestrpnosti, njihovo prizadevanje za neodvisnost je ovirano, s poudarkom na njihovih omejitvah, namesto njihovih potencialih, trpijo zaradi nizkega socialnega statusa, vse preveč pogosto nimajo javnega glasu. V tesnem sodelovanju s strokovnjaki na področju razvoja otrok s posebnimi potrebami in njihovega posebnega izobraževanja, smo skupaj ustvarili program oz. projekt, ki bolj ustrezno opredeljuje večino teh otrok s posebnimi potrebami: kot tiste, ki se soočajo z izzivi, jim kljubujejo in aktivno živijo z duševnimi in telesnimi motnjami.

 

 

Jadranje z vrstniki je za otroke s posebnimi potrebami nepozabno doživetje, s strokovnim in timskim pedagoškim delom pa se v tem času doseže takšna socialna dinamika skupine, za kakršno bi v običajnih pogojih življenja in dela v šoli potrebovali več mesecev, saj jih spomin na to doživetje še dolgo spremlja. Takšno ni le naše mišljenje ampak tudi prepričanje pedagogov-spremljevalcev in pristojnih na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter vseh ostalih, ki so imeli priložnost, da se neposredno seznanijo z dogajanjem. Da o glavnih akterjih – mladih udeležencih niti ne govorimo. V ta namen smo se ustrezno pripravili in vključili v projekt tudi pedagoge, organizatorje in aktivne jadralce.

 

 

Jadra se približno do 5 ur dnevno po vnaprej začrtani poti in v skladu z vremenskimi razmerami. Na vsaki jadrnici je po 6 otrok oz. mladostnikov, dva njihova pedagoga/spremljevalca in dva člana posadke. Pod mentorstvom krmarja/skipperja se vsi udeleženci jadranja preizkusijo v vseh pomožnih nalogah pri obvladovanju jadrnice. Ves čas jadranja vsi aktivno sodelujejo, in sicer tako, da se enakovredno izmenjujejo pri vseh opravilih – od krmarjenja, obvladovanja jader do eventualne priprave obroka. Za namen izobraževanja otrok v času projekta, smo ob strokovni pomoči prof. Jasne Lampe vsebinsko pripravili tematsko Izobraževalno gradivo k projektu, ki ga prejmejo vsi mladi udeleženci projekta ter ga na vsakodnevni izobraževalni uri izpolnjujejo ob  pomoči svojih spremljevalcev/pedagogov.

 

 

 

Sponzorja jadrnic Jadranje za jutri 2018:

 

Pri Planinskem orlu

 

 

 

Inotherm

 

 

 

Sponzor dogodka Jadranje za jutri 2018:

 

 

Zavar_triglav